Aanpikzelateur

Ofwel de man onder de kraan. Op veel projecten komt het voor dat het communiceren met de machinist moeizaam verloopt. Dit komt door het feit dat op de hedendaagse projecten er meerdere onderaannemers werkzaam zijn die vaak weinig of geen ervaring met het werken met de kraan hebben . Dit wil nogal eens tot discussies leiden wie er op dat moment gebruik mag maken van de kraan. Ook het niet op de hoogte zijn de juiste manier van aanwijzingen geven aan de machinist alsook het niet op de hoogte zijn van de juiste manier van het aanslaan van lasten, leid niet alleen tot verwarring maar kan ook leiden tot een gevaarlijke situatie of ongeval.

Door de onderlinge samenwerking tussen machinist en aanpikzelateur ontstaat een productieve en tijdsparende werksituatie. Dit omdat het overzicht van de machinist vanuit zijn torenhoge positie en het feit dat de aanpikzelateur het algemene belang van het project voor ogen houd. (dus niet het eigenbelang van iedere onderaannemer of voorman)een twee-eenheid oplevert die bijzonder productief is. Ook door nauwe samenwerking met de uitvoering i.v.m. bijvoorbeeld het opvangen van transporten of het voorbereiden van de te hijsen lasten ontstaat tijdsbesparing alsook een veilige werkplek.