Een hijskraan is een gevaarlijk werktuig en vereist daarom de juiste veiligheidsmaatregelen en voorzieningen. Indien deze achterwege blijven,vormen deze werktuigen mede door hun constructie, omvang en opstelling op de werkplek een gevaar voor personen en de omgeving en kunnen zij ernstige ongevallen veroorzaken.

Dit is de eerste zin uit Beleidsregel 7.4 -1 van het Arbobesluit.

Uit deze zin blijkt dat een hijskraan niet zomaar een machine is waarmee men lichtzinnig kan omgaan. Een hijskraan is in feite een levensgevaarlijk werktuig .

Daarom is de machinist die deze machine kan bedwingen en de verantwoording durft te dragen voor het veilig en verantwoord verplaatsen van zowel last als de kraan zelf,

en aan de hand van zijn kennis, vakmanschap ,beslissingen durft te nemen in de eenzame positie waarin hij verkeert .


 Een TOPPER !!!!!!!!!

 klik

VLAGSMAKRAANBEDIENINGSERVICE levert u zo’n TOPPER!!

 

Wilt u een machinist : met jarenlange ervaring op verschillende types kranen

 

: bekent met verscheidene manieren van bouwen (tunnelbouw,

Prefab, bekistingbouw,wanden-breedplaten enz.)

: niet bang is dat het een uurtje later word

: bewust is van zijn verantwoording en daardoor ook

Beslissingen durft te nemen

: de veiligheid niet uit het oog verliest

Dan bent u hier op het juiste adres . VLAGSMAKRAANBEDIENINGSERVICE heeft zich op meerdere projecten bewezen een betrouwbaar partner te zijn die zich het project van de klant ter harte neemt als ware het zijn eigen . dit vertaalt zich naar een betrokkenheid waardoor menig uitvoerder VLAGSMAKRAANBEDIENINGSERVICE op zijn verlanglijstje voor een volgend project heeft staan.